Observations of unusual Type II supernovae

Detta är en avhandling från Francesco Taddia

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.