Oxygen tension, carbon dioxide tension, pH and electrolyte concentration in human amniotic fluid

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Hans E. Johnell; Uppsala Universitet.; [1971]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.