Företagens väg mot konkurs

Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.