Liber iuratus Honorii : a critical edition of the Latin version of the Sworn book of Honorius

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Gösta Hedegård; Stockholms Universitet.; [2002]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.