Empowering young female athletes - a possible challenge to the male hegemony in sport : a descriptive and interventional study

Detta är en avhandling från Göteborg: Acta Universitatis Gothoborgensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.