Sökning: "Högskolan Halmstad."

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Högskolan Halmstad..

 1. 1. The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad

  Författare :Navid Ghannad; Svante Andersson; Karin Jonnergård; Per Servais; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International New Venture INV ; entrepreneur; international entrepreneurship; internationalization process; psychic distance; innovation; sense-making; opportunity recognition; opportunity exploitation; childhood experience; mental model; small and medium-sized enterprises SME ;

  Sammanfattning : Despite significant research output in recent decades on international new ventures (INVs),little attention has been paid to understanding the processes and conditions under whichthe entrepreneur identifies and exploits an opportunity and subsequently creates valuewithin the firm. As a result, the dynamics involved in the role of the entrepreneur during theestablishment and internationalization of INVs remain in a black box. LÄS MER

 2. 2. Cooperative Context-Aware Setup and Performance of Surveillance Missions Using Static and Mobile Wireless Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad

  Författare :Edison Pignaton de Freitas; Tony Larsson; Carlos Eduardo Pereira; Franz Josef Rammig; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Surveillance systems; Wireless sensor network; Cooperative sensors; Mobile sensors; Biologically-inspired networking; Context awareness;

  Sammanfattning : Surveillance systems are usually employed to monitor wide areas in which their usersaim to detect and/or observe events or phenomena of their interest. The use ofwireless sensor networks in such systems is of particular interest as these networks can provide a relative low cost and robust solution to cover large areas. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad (SIRE)

  Författare :Marita Blomkvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I syfte att utveckla kunskap om redovisning i en entreprenöriell kontext fokuserar denna studie på att beskriva och analysera om entreprenörer deltar när företagets årsredovisning produceras. Om entreprenörer deltar var dessutom syftet att beskriva och analysera hur entreprenörer deltar samt att förklara varför de deltar i denna process. LÄS MER

 4. 4. New Possibilities using Modern Optics in Paper Production

  Detta är en avhandling från IDE, Högskolan Halmstad, Box 823, 30118 Halmstad

  Författare :Carl Magnus Nilsson; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Production technology; Produktionsteknik; Fysicumarkivet A:2002:Nilsson;

  Sammanfattning : During the last decades the need to control the paper production process has grown, due to the technological development and the continuing increases in quality demands. Recent development of sensors and fast, high-capacity computers open up new possibilities for the development of high capacity monitoring systems for the paper industry. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars spel om pengar : spelmarknaden, situationen och karriären

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Ove Svensson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gambling; Youth; Consumption; Leisure activity;

  Sammanfattning : Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. LÄS MER