Sökning: "Högskolan Halmstad."

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade orden Högskolan Halmstad..

 1. 1. Befolkning, samhälle och förändring : Dynamik i Halmstad under fyra decennier

  Författare :Helena Eriksson; Anna-Lisa Lindén; Bernd Hofmaier; Bengt Furåker; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change; locality; community; reflexivity; innovation; tradition; demography; population; labour market; Sociology; Sociologi; labour market;

  Sammanfattning : Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. LÄS MER

 2. 2. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Aktiv anpassning till förändrade villkor : Fem kvinnors erfarenheter av kroniskt nedsatt funktionsförmåga och återskapande av ett meningsfullt liv

  Författare :Berit Prack; Magnus Tideman; Ann Mari Sellerberg; Ove Svensson; Pia Bülow; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Reduced physical ability; women; active interview; health and lifestyle; Nedsatt funktionsförmåga; kvinnor; aktiv intervju; hälsa och livsstil;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utveckla kunskap om kvinnors erfarenheter av att i vuxen ålder drabbas av och leva med kroniskt nedsatt fysisk funktionsförmåga. Utöver studiens beskrivande och kunskapsgenererande syfte och frågeställningar hade denna även en ambition att bidra till utvecklingen av forskningsområdet ”hälsa och livsstil”. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 5. 5. Health among people with psychotic disorders and effects of an individualized lifestyle intervention to promote health

  Författare :Marjut Blomqvist; Henrika Jormfeldt; Anna Sandgren; Ing-Marie Carlsson; Andreas Ivarsson; Sally Hultsjö; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Complex intervention; health promotion; lifestyle intervention; mental health nursing; psychiatric out-patient services; psychotic disorders; qualitative content analysis; quasi-experimental study; statistical analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to increase knowledge of health among people with psychotic disorders such as schizophrenia and other long-term psychotic conditions. The aim was also to investigate health effects, in terms of clinical health outcomes and self-reported questionnaires, of atwo-year individualized lifestyle intervention implemented in psychiatric outpatient services involving cooperation with the municipal social psychiatry services. LÄS MER