Läsning och skrivning : En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Inger Andersson; Umeå Universitet.; [1986]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.