Varför Sverige fick fri abort : Ett studium av en policyprocess

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.