När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

Detta är en avhandling från ; Institutionen för vårdvetenskap, Växjö högskola

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.