Sökning: "professor"

Visar resultat 1 - 5 av 1023 avhandlingar innehållade ordet professor.

 1. 1. Aspects of version management of composite objects

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Patrick Lambrix; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : An important aspect of object oriented database systems is the ability to build up composite objects from objects parts. This allows modularity in the representation of objects and reuse of parts where appropriate. It is also generally accepted that object-oriented database systems should be able to handle temporal data. LÄS MER

 2. 2. The use of standardised environmental management systems in Swedish local authorities

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sara Gustafsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental Management Systems; EMS; ISO 14001; EMAS; local authorities; Local Agenda 21; Local Investment Programme LIP ; mapping;

  Sammanfattning : This thesis focuses on one of many tools that can be used for enhancing  environmental management in local authorities; standardised environmental management systems (EMSs). EMS is a strategic environmental management tool that originally was designed for and mainly used by industrial organisations. LÄS MER

 3. 3. Affect-chaining in program flow analysis applied to queries of programs

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ., Department of Computer and Information Science

  Författare :Mariam Kamkar; Nahid Shahmehri; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1987]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis presents how program flow analysis methods can be used to help the programmer understand data flow and data dependencies in programs. The design and implementation of an interactive query tool based on static analysis methods is presented. LÄS MER

 4. 4. Eric Gustaf Göthe : Kungl. statybildhuggare och professor

  Detta är en avhandling från Stockholm ; : Stockholm University

  Författare :Thomas Millroth; [1975]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eric Gustaf Göthe 1779-1838; Skulptörer-- Sverige -- 1700-talet -- 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oskar Sillén, professor och praktiker : några drag i företagsekonomiämnets tidiga utveckling vid Handelshögskolan i Stockholm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Wallerstedt; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER