Grammatik i SAOL. En undersökning av grammatisk information i Svenska Akademiens ordlista över 130 år

Detta är en avhandling från Inst. för svenska språket

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.