Sökning: "endothelin receptor antagonists"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden endothelin receptor antagonists.

 1. 1. Endothelin receptor changes during inflammation in the lung

  Detta är en avhandling från Laboratory of Experimental Vascular Research Department of Clinical Sciences Lund University

  Författare :Bengt Granström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Upregulation; Smooth muscle cells; Smoking; Sephadex; Remodeling; Rat; mRNA; Human; ETB receptor; ETA receptor; Lung; Endothelin; Asthma bronchiale; Contraction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning (Swedish Summary) Inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna tillhör ett av de vanligaste skälen till ohälsa. Astma, både allergisk och icke allergisk, kan debutera redan under de första levnadsåren och kan på lång sikt ge kroniskt nedsatt lungfunktion. LÄS MER

 2. 2. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER

 3. 3. Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Sandqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vardenafil; pulmonary hypertension; pharmacokinetics; haemodynamics; right heart catheterization; adenosine; dimethylarginines; phosphodiesterase type 5 inhibitors; endothelin receptor antagonists; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary hypertension (PH) is a rare condition characterized by endothelial dysfunction and vascular remodelling, leading to increased pulmonary vascular resistance (PVR) and right ventricular heart failure. Endothelial dysfunction is associated with an imbalance between vasoconstrictor compounds, such as endothelin and thromboxane A2, and vasodilator compounds, such as prostacyclin and nitric oxide (NO). LÄS MER

 4. 4. The endothelin system and cardiopulmonary dysfunction in porcine endotoxin shock

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Michael Wanecek; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelin; endothelin receptor antagonism; cyclooxygenase inhibition; endotoxin; sepsis; shock; pulmonary hypertension; cardiac dysfunction;

  Sammanfattning : The endothelium-derived peptide endothelin-1, acting via the endothelinA and endothelinB receptors, possesses strong vasoconstrictive properties shown to affect pulmonary and systemic circulation as well as cardiac function. During septic and endotoxin shock a marked increase in circulating plasma endothelin-1 levels is observed which is associated with morbidity, cardiac dysfunction and lung injury. LÄS MER

 5. 5. Endothelin in the pulmonary circulation with special reference to hypoxic pulmonary vasoconstriction

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Peter Holm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bosentan; BMS-182874; ; BQ-123; BQ-788; endothelin; endothelium; hypoxia; hypoxic pulmonary vasoconstriction; pulmonary hypertension; receptor antagonism; TBC 11251.;

  Sammanfattning : Endothelin in the pulmonary circulation with special reference to hypoxic pulmonary vasoconstriction Peter Holm A number of substances originating from the pulmonary endothelium have recently been found to be involved in the regulation of pulmonary vascular tone. Accumulating evidence suggests that endothelial dysfunction contributes to pulmonary hypertension, an important clinical problem often associated with hypoxemia. LÄS MER