Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Pehr Johan Wennerblad, af Vestgöta nation, Rydbergsk stipendiat och offentligen försvaras ... d. 1

Detta är en avhandling från Upsala 1845. Wahlström & Låstbom

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)