Food and the Environment: Implications fo Swedish Consumption Patterns

Detta är en avhandling från Department of Energy and Environmental Systems Studies, Lund university

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.