Real-time control of an SI engine using ion current based algorithms

Sammanfattning: Contains 6 papers.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.