Cereals, weeds and crop processing in iron age Sweden. : Methodological and interpretive aspects of archaeobotanical evidence

Detta är en avhandling från Umeå univ, Inst för arkeologi

Författare: Karin Viklund; Umeå Universitet.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.