Sökning: "Homosocial"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Homosocial.

 1. 1. The power of character Middle-class masculinities, 1800–1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : www.tjeder.nu

  Författare :David Tjeder; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Masculinity; masculinities; gender; power; middle class; passions; character; self-made man; sexuality; prostitution; homosocial; the male norm; George L. Mosse; advice manuals; autobiographies; alcohol; gambling; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This is a study of continuity and change in middle-class conceptions of ideal manhood. My theoretical cues are the notions of the male as an unproblematised and genderless norm, masculinity as homosocial, and George L. Mosse’s use of countertypes.Notions of passions, youth, and character were important throughout the century. LÄS MER

 2. 2. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Esbjörn Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER

 3. 3. Men in Politics Revisiting Patterns of Gendered Parliamentary Representation in Thailand and Beyond

  Detta är en avhandling från Uppsala : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Bjarnegård; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clientelism; political parties; representation; candidate selection; Thailand; gender; masculinities; democratization; social capital; homosociality; homosocial capital; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Male parliamentary dominance, rather than the corresponding female parliamentary underrepresentation, is the object of study in this thesis. This shift in focus implies a gendered analysis centered on men and men’s practices. LÄS MER

 4. 4. Makt utan magi En studie av chefers yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lotta Snickare; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER

 5. 5. Measuring the Unobservable: Selecting Which Managers for Higher Hierarchical Levels

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Anna Stafsudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledning; management; Management of enterprises; homosocial reproduction; tournament theory; top management; selection; recruitment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att mäta det icke observerbara: Vilka chefer väljs till toppositioner? Rekrytering och urval av chefer präglas till stor del av informationsosäkerhet. Det är svårt att utvärdera chefers prestationer, då deras ansvarsområde består av så många aspekter, då de behöver stor frihet i sitt arbete och därför inte kan kontrolleras alltför mycket och då deras arbete påverkas av externa faktorer i deras omgivning som är utanför deras kontroll. LÄS MER