Sökning: "tyst kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden tyst kunskap.

 1. 1. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik (University teachers' personal theories of their pedagogical practice)

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 2. 2. Såga rakt och tillverka uttryck En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholm University

  Författare :Jenny Frohagen; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER

 3. 3. Hertig av ovisshet : aspekter på yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. tekniska högskolan

  Författare :Lotte Alsterdal; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; practical versus theoretical knowledge; skill of epistemology; tacit knowledge; comparative case study; literary metaphor; analogical thinking; indirect method; occupational training; praktisk kunskap versus teoretisk kunskap; yrkeskunnandets epistemologi; tyst kunskap; jämförande fallstudier; litterära metaforer; analogiskt tänkande; indirekta metoder; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och profession Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. tekniska högskolan

  Författare :Henrik Hegender; Linnéuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; School-based teacher education; research- and experience-based teacher knowledge; assessment; learning objectives; tacit knowledge; Verksamhetsförlagd lärarutbildning; forsknings- och erfarenhetsgrundad lärarkunskap; bedömning; kunskapsmål; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning. Utgångspunkten tas i det faktum att lärares yrkeskunskaper under lång tid varit uppdelade och beskrivna som teoretiska och praktiska, till exempel uttryckta som lärares tänkande respektive lärares handlande, eller vad lärare vet och vad lärare kan utföra. LÄS MER

 5. 5. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars-Erik Björklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER