Sökning: "fredrik g"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade orden fredrik g.

 1. 1. Wavelet Analysis of Economic Time Series

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik N G Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freight transportation activity; wavelet analysis; cointegration; inflation; bandspectrum regression; money; coreinflation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomisk teori delar ofta in ekonomin i olika tidshorisonter, som till exempel kortsikt, medelfristigsikt och långsikt. Det är ofta enklare att empiriskt studera modeller med många tidshorisonter i frekvensdomänen än i tidsdomänen eftersom varje horisont representeras av en specifik frekvens eller ett band av frekvenser. LÄS MER

 2. 2. Catalytic combustion in environmental protection and energy production

  Detta är en avhandling från Fredrik A. Silversand, Katator AB, Ideon Research Park, S-223 70 Lund

  Författare :Fredrik A Silversand; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Si-stabilisation; Pd; numerical model; fouling; poisoning; sintering; deactivation; thermal spraying; wire mesh; CuO; V2O5; Catalytic combustion; diesel soot; g-alumina; long-term deactivation; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Catalytic combustion is an important area of catalysis and is used in energy production as well as in the abatement of harmful emissions of various types. This thesis is focused on three different areas of catalytic combustion: - Catalytic combustion of diesel soot - Development of catalytically active wire meshes through thermal spraying - Stabilisation and activation of g-alumina for methane combustion The first part of the thesis gives an introductory description of different aspects of catalytic combustion. LÄS MER

 3. 3. Asymptomatic Bacteriuria. Protection against, and differential diagnosis towards symptomatic Urinary Tract Infection

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Fredrik Sundén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Urinary tract infections (UTIs) are among the most common infectious diseases in humans, with a subset of susceptible individuals who experience recurrent episodes. The increase in antibiotic resistance in gram-negative uropathogens, due to antibiotic overuse, is a strong rationale for developing therapeutic alternatives and to improve diagnostics. LÄS MER

 4. 4. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER

 5. 5. Pressurized entrained flow gasification of pulverized biomass Experimental characterization of process performance

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Fredrik Weiland; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Engineering; Energiteknik;

  Sammanfattning : The anthropogenic emissions of greenhouse gases (e.g. CO2), mostly connected to the use of fossil fuels, to the atmosphere have increased during the last century and there is significant evidence that this is the main reason for the recent global temperature rise. LÄS MER