Sökning: "Tore Brännberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tore Brännberg.

 1. 1. Bakom kulisserna – en socialpsykologisk studie av en förening

  Författare :Tore Brännberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Överskridandets dilemma

  Författare :Tore Brännberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER