Sökning: "alf berts"

Hittade 1 avhandling innehållade orden alf berts.

  1. 1. Regulation of cytoplasmic Ca2+ in pancreatic islet cells secreting glucagon and somatostatin

    Författare :Alf Berts; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER