Sökning: "Stockholms Universitet."

Visar resultat 16 - 20 av 1169 avhandlingar innehållade orden Stockholms Universitet..

 1. 16. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER

 2. 17. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ann-Katrin Swärd; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur skickliga och erfarna lärare i olika skolkontexter arbetar med läs- och skrivundervisningen. En Grounded Theory - studie i vilken olika metoder för datainsamling användes. Resultatet visar betydelsen av dokumentation, att bygga en säker läs- och skrivgrund samt att ge tidigt stöd.. LÄS MER

 3. 18. Policy som text och praktik : En analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Guadalupe Francia; Lennart Grosin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education Reform Equity; Utbildningsreform Likvärdighet; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Skärgården i storstadens skugga : Arbetsvillkor och forskningsstrategier i storstadsnära glesbygdsområden. Exemplet Stockholms skärgård under efterkrigstiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Urban Nordin; Gunnel Forsberg; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Stadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ann- Charlotte Münger; Bengt Sandin; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of Children and Childhood; Century of Children; Summer Holiday Camps; History of Below; Hegemonic Process; Cultural Order; Cultural Analysis; Civilisation; Welfare State; Barnkolonier; Historia; Sverige; Stockholm; 1800-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In the year 1883 Sweden established its first summer holiday camp. The journey out into the archipelago with schoolchildren from one of the Stockholm parishes marked the beginning of a new sphere of activity within both the philanthropic sphere and in the area of preventive medicine. LÄS MER