Sökning: "Lars Ericson Wolke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Ericson Wolke.

  1. 1. Borgare och byråkrater : omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637

    Författare :Lars Ericson Wolke; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER