Sökning: "Signe Sturzen-Becker"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Signe Sturzen-Becker.

  1. 1. Die Gasentladung und ihre Abhängigkeit von der Temperatur

    Detta är en avhandling från Kristiania : Cammermeyer

    Författare :Signe Sturzen-Becker; Stockholms högskola.; [1907]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER