Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt.

 1. 1. Kollektivavtalsrätten : en rättsvetenskaplig berättelse

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag

  Författare :Mikael Hansson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kollektivavtal; arbetsrätt; rättsvetenskap; narratologi; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The collective agreement is considered to be the single most important method of regulating the labour market in Sweden. Its importance is emphasised by the fact that there is no legislation concerning wages, and that labour-market legislation often can be derogated from by collective agreements (quasi-mandatory statutes). LÄS MER

 2. 2. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Bernard Johann Mulder; Johann Mulder; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; acquired rights; EC law; Employment protection; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, änd-rades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. LÄS MER

 3. 3. Företrädesrätt till återanställning

  Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

  Författare :Carin Ulander-Wänman; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse; employability; flexicurity; managerial prerogative; normative patterns; power relationships; subjects positions; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt;

  Sammanfattning : This thesis focus on the priority right to re-employment in Section 25 of the Swedish Employment Security Act (LAS). The study highlights how power relationships between employers, trade unions and employees with the priority right to re-employment are constructed in the Regulation, and what consequences these relationships have for an employee with the priority right to re-employment. LÄS MER

 4. 4. Arbetslönens reglering genom sammanslutningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska bokhandeln

  Författare :Gösta Bagge; Stockholms högskola.; [1917]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Searching for Equality Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model With Comparisons to EU, UK and US Law

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Laura Carlson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish employment discrimination law; Swedish Labour Court; EU employment discrimination law; UK employment discrimination law; US employment discrimination law; Equal Opportunity Law; Equal Pay Act; Title VII; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Achieving economic equality between men and women is a challenge to every country. The approach taken politically and legally in Sweden is to encourage a greater economic independence of women from the family through paid work, as well encouraging men to assume a greater share of unpaid work, particularly parental leave, resulting in a lessening of the double burden of work for women. LÄS MER