Sökning: "Olestra"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Olestra.

  1. 1. Faecal short-chain fatty acids as an indicator of the status of intestinal microbial ecology

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Urmas Siigur; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intestinal microflora; SCFAs; Faecal water; Breast-feeding; Metronidazole; Lactose malabsorption; Bacterial diarrhoea; Olestra;

    Sammanfattning : The aims of this study were to investigate how faecal concentrations of shortchain fatty acids (SCFAs) reflect intestinal microbial ecology. Faecal SCFAs andwater content were determined in 93 healthy volunteers to establish the normal valuesin man and the correlations between various SCFAs and between SCFAs and faecal water. LÄS MER