Sökning: "Nils Berlin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Nils Berlin.

 1. 1. Anmärkning vid chromoxiden och några dess salter ... framställde af mag. Nicol. Joh. Berlin ... och Anders Biberg ... d. 27 maji 1835

  Författare :Nils Johan Berlin; Anders Biberg; Nils Johan Berlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio philosophica, sistens modestum examen harmoniæ, inter mentem et corpus præstabilitate, illustris Leibnitii, quam, ... præside ... dn. Nicolao Wallerio ... publicæ censuræ committit Nicolaus Berlin, Angermannus. In audit. Carol. maj. die VII Junii anni MDCCLIII. h. a. m. s

  Författare :Nils Wallerius; Nils Berlin; Nils Wallerius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De cognitione analogica dissertatio, cujus partem secundam cons. ampl. fac. phil. Upsal. publico examini modeste offerunt Henricus Jacobus Berlin ... et Nicolaus Magnus Berlin, stipend. Stieglerianus, Angermanni. In audit. Gust. maj. d. 23 Maji 1792. horis ante meridiem consvetis

  Författare :Henric Jacob Berlin; Nils Magnus Berlin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De distinctione inter qualitates corporum primarias et secundarias dissertatio, cujus partem secundam cons. ampl. fac. phil. Upsal. publico examini modeste offerunt Nicolaus Magnus Berlin ... et Nicolaus Sillrén, Medelpadus. In audit. Gust. maj. d. 15 Dec. 1795. Horis ante meridiem consvetis

  Författare :Nils Magnus Berlin; Nils Sillrén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om colik. Academisk afhandling, med ... medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Nils Johan Berlin Philos. Mag. Chemiæ Docens. Norrlänning. På medic. Auditorium den 31 Maji 1837. p. v. t. e. m. 4 delen

  Författare :Israel Hwasser; Nils Johan Berlin; Israel Hwasser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER