Sökning: "Merja Ellefson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Merja Ellefson.

  1. 1. Staten är vår herde god : Representationer av annorlundahet och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar

    Författare :Merja Ellefson; Kristina Widestedt; Tom Moring; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; press history; Swedish press; inter-war period; ethnicity; social class; gender; otherness; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap; journalistik; Journalism;

    Sammanfattning : The aim is to study representation of order and otherness in the late 1930’s Swedish press. That is, who are envisioned as "us" and who are the "Others"? The theoretical frame is based on Foucault’s concepts of pastoral power, the reason of state and biopolitics. LÄS MER