Sökning: "Meirav Holmdahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Meirav Holmdahl.

  1. 1. Dendritic cell presentation of type II collagen

    Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

    Författare :Meirav Holmdahl; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; chromosome 2; arthritis; proteases; antigen presentation; Dendritic cell; type II collagen;

    Sammanfattning : Type II collagen (CII) is the main protein component of cartilage and immune recognition of CII plays a critical role for the development of collagen induced arthritis (CIA), a widely used animal model for rheumatoid arthritis (RA). Antigen presentation is an important requirement for the immune response, the more efficient presentation of the antigen the better tolerance will be induced and thereby protect against arthritis. LÄS MER