Sökning: "Lejla Hadzic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lejla Hadzic.

  1. 1. Slovenian and Croatian Negotiation Style - Seen from a Swedish Perspective

    Författare :Lejla Hadzic; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER