Sökning: "smoking behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden smoking behaviour.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. LÄS MER

 2. 2. Passive Smoking in Children The Importance of Parents’ Smoking and Use of Protective Measures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :AnnaKarin Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ETS; infant; child; cotinine; smoking behaviour; protective measures; parents; home; tobacco; child health care; ABIS; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Passive smoking has been recognised as a health hazard, and chidren are especially vulnerable. The general aim of this thesis was to describe and analyse the importance of parents’ smoking and smoking behaviour for children’s tobacco smoke exposure. LÄS MER

 3. 3. Risky Health Behaviour among Adolescents

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Petter Lundborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social economics; Social ekonomi; risky health behaviour; peer effects; substance use; illicit-drug use; smoking; alcohol; Econometric analysis; risk perception;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en inledning och 4 artiklar. Den första artikeln, Young people and alcohol: an econometric analysis, analyser bestämningsfaktorerna för ungdomars konsumtion av alkohol ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Smoking cessation during pregnancy a person-centred approach among disadvantaged women in South Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Zainonisa Petersen; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stage of change theory; smoking; cessation interventions; peer counsellor; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Smoking remains a leading cause of premature, preventable death in South Africa killing 44 000 South Africans each year. Through the introduction of comprehensive tobacco control policies, the South African government has tried to reduce the death toll and a significant reduction in tobacco use has been recorded since its peak in the 1990’s. LÄS MER

 5. 5. Childhood bereavement, stress resilience, and cancer risk : an integrated register-based approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Beatrice Kennedy; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alcohol; bereavement; cancer; drug use; epidemiology; health behaviour; psychological resilience; smoking; stress;

  Sammanfattning : Accumulating evidence suggests that psychosocial stress and susceptibility to stressful exposures – stress resilience – influence the risk of various health outcomes, but the potential link with cancer occurrence is unclear. The aims of this thesis were to test if loss of a close relative, a marker of severe psychological stress, and stress resilience measured during late adolescence are associated with cancer risk later in life, as well as to explore potential underlying mechanisms. LÄS MER