Sökning: "Karin Larsdotter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Larsdotter.

  1. 1. Microalgae for Phosphorus Removal from Wastewater in a Nordic Climate

    Författare :Karin Larsdotter; Gunnel Dalhammar; Jörgen Hanaeus; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; assimilation; hydroponics; light; microalgae; nitrogen; phosphorus; plants; precipitation; wastewater treatment; Bioengineering; Bioteknik;

    Sammanfattning : As part of a research project aiming to develop and evaluate a hydroponic system for wastewater treatment in Sweden, extended nutrient removal by microalgae was tested. The hydroponic/microalgal wastewater treatment system was built in a greenhouse in order to improve growth conditions for plants and algae. LÄS MER