Sökning: "Hans Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Hans Mattsson.

 1. 1. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Författare :Pia Mattsson; Bertil Gandemo; Hans Landström; Helge Helmersson; Jan Mattsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On a mathematical basis for constitutive drivers in soil plasticity

  Författare :Hans Mattsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna avhandling har varit att vidareutveckla en matematisk grund för konstitutiva drivenheter inom området plasticitetsteori för jord. Med en konstitutiv drivenhet avses här en datorrutin som innehåller ett antal utvalda konstitutiva modeller jämte integrationsmetoder och med vilken olika laboratorieförsök och fältförsök kan simuleras numeriskt och modellparametrar bestämmas genom optimering. LÄS MER

 3. 3. Proven i skolan sedda genom lärarnas ögon

  Författare :Hans Mattsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Funktionsentreprenad Brounderhåll : en pilotstudie i Uppsala län

  Författare :Hans-Åke Mattsson; Håkan Sundquist; Ove Lagerquist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; funktionsentreprenad; brounderhåll; bridge; manintenance; function; contract; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Before 1992 the Swedish Road Administration (SRA) carried out all bridge maintenance and minor repair for all bridges in Sweden by themselves. The bridge maintenance crew in a county consisted typically of 3-6 workers and a bridge-engineer. LÄS MER

 5. 5. Integrated Bridge Maintenance : Evaluation of a pilot project and future perspectives

  Författare :Hans-Åke Mattsson; Håkan Sundquist; Jan Bröchner; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bridge management; bridge maintenance; real service life; partnering; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The trend in many countries is to outsource maintenance with competitive tendering. The design of the tender is then a crucial issue. A new type of tendering contract, called "Integrated Bridge Maintenance", was introduced in one experimental area in Sweden. LÄS MER