Sökning: "Hans-Åke Mattsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans-Åke Mattsson.

 1. 1. Funktionsentreprenad Brounderhåll en pilotstudie i Uppsala län

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Hans-Åke Mattsson; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; funktionsentreprenad; brounderhåll; bridge; manintenance; function; contract; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Before 1992 the Swedish Road Administration (SRA) carried out all bridge maintenance and minor repair for all bridges in Sweden by themselves. The bridge maintenance crew in a county consisted typically of 3-6 workers and a bridge-engineer. LÄS MER

 2. 2. Integrated Bridge Maintenance Evaluation of a pilot project and future perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Hans-Åke Mattsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bridge management; bridge maintenance; real service life; partnering; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The trend in many countries is to outsource maintenance with competitive tendering. The design of the tender is then a crucial issue. A new type of tendering contract, called "Integrated Bridge Maintenance", was introduced in one experimental area in Sweden. LÄS MER