Sökning: "Tillväxtföretag"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Tillväxtföretag.

 1. 1. Tillväxtföretag i startfas : från dimma och mörker till relationslyft : ett tjugofemårigt perspektiv på paradoxer och dilemman i processen från uppfinning till innovation

  Författare :Leif Rylander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; Tekniska innovationer; ekonomiska aspekter; Företagande; Företagsetablering; Högteknologi;

  Sammanfattning : The importance of high-technology growth companies is emphasized throughout the Western World. In Sweden an industrial company with proprietary products, which achieves sales of SEK 1 billion, only emerges about once every ten years. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Författare :Pia Mattsson; Bertil Gandemo; Hans Landström; Helge Helmersson; Jan Mattsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. GAMLA VILLFARELSER och NYA VERKLIGHETER? : En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap

  Författare :Cecilia Dalborg; Yvonne von Friedrichs; Joakim Wincent; Elisabeth Sundin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :entreprenörskap; företagande kvinnor; risk; passion; självtillit; tillväxt; livscykel; jämställdhet; stödsystem;

  Sammanfattning : In most countries around the world, women owned businesses form an important and significant part of the overall entrepreneurship. Entrepreneurship is fundamental for the prosperity of a country and for that reason there are constant efforts in order to create a favourable and equal business condition. LÄS MER