Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language.

 1. 1. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 3. 3. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Pia Sundqvist; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. LÄS MER

 4. 4. Rape and Religion in English Renaissance Literature : A Topical Study of Four Texts by Shakespeare, Drayton, and Middleton

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Swärdh; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska; English language; William Shakespeare; Michael Drayton; Thomas Middleton; Robert Southwell; Titus Andronicus; The Rape of Lucrece; Matilda; The Ghost of Lucrece; complaint poetry; Reformation; Counter-Reformation; idolatry; iconoclasm; baroque; poery of tears; rape; rape legislation; Anne Bellamy; Richard Topcliffe;

  Sammanfattning : This study argues that Shakespeare’s Titus Andronicus (1594) and The Rape of Lucrece (1594), Michael Drayton’s Matilda (1594) and Thomas Middleton’s The Ghost of Lucrece (1600) are, in ways hitherto not realised, topically concerned with the religious controversies in the wake of the English Reformation. This concern is discussed on a general level of interest related to religious attitudes and practices significant at the time of writing, and on a specific level pertaining to events surrounding the capture of the Jesuit poet Robert Southwell in 1592, which included the rape or seduction of a Catholic woman. LÄS MER

 5. 5. Writing and revising Didactic and Methodological Implications of Keystroke Logging

  Detta är en avhandling från Umeå : Moderna språk, Umeå universitet

  Författare :Eva Lindgren; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; writing; revision; keystroke logging; GIS; stimulated recall; precontextual revision; writing development; Peer-based intervention; language awareness; noticing; EFL; L1 Swedish; reflection; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English;

  Sammanfattning : Keystroke logging records keyboard activity during writing. Time and position of all keystrokes are stored in a log file, which facilitates detailed analysis of all pauses, revisions and movements undertaken during writing. LÄS MER