Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap.

 1. 1. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 2. 2. Resande i arkitektur : John Åkerlunds liv och verk

  Detta är en avhandling från Umeå : Konstvetenskap

  Författare :Karin Eriksson Hultén; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; national romanticism; care of local arts; crafts and history; ownhome movement; folk high schools; churches; tourist stations; industrial buildings; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The thesis describes John Åkerlund (1884-1961) as a prominent architect among all those who were active in Sweden in the first half of the 20th century. The aim is to shed light on an extensive and partly unique professional achievement, somewhat overshadowed by those who have so far been paid more attention. LÄS MER

 3. 3. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Hans Hayden; Jan von Bonsdorff; Marta Edling; Maria Hirvi-Ijäs; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 4. 4. Rationell arkitektur : Företagskontor för massproduktion och masskommunikation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helena Kåberg; Ulf Sandström; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Addo; Asea; Bulten; Corporate Image; House Style; New Monumentality; Scientific Management; Swedish Modern; Ladislav Sutnar; Oscar Nitzchke; Sven Ahlbom; von Kantzow; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : Modern architecture, which can be perceived as representational, metaphoric or symbolic, has often been excluded in Swedish architectural debate and writing. Ideological perspectives dominate, and the focus has been on housing and infrastructure. Frequently, architecture of the mid twentieth century has been characterized as neutral. LÄS MER

 5. 5. Design i informationsåldern : Om strategisk design, historia och praktik

  Detta är en avhandling från Stockhom : Raster förlag

  Författare :Christina Zetterlund; Torsten Weimarck; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Strategic design; Branding; Marketing history; Furniture industry; Bicycle industry; Car industry; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the change in design where companies came to regard it as a strategic asset. A background to the change was the emerging Information age with a global competition, flexible production and saturated markets. Consumption became more symbolic and less material. LÄS MER