Sökning: "Frida Torell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Frida Torell.

  1. 1. Multivariate data analysis of metabolomic multi-tissue samples

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Frida Torell; Johan Trygg; Torbjörn Lundstedt; Thomas Moritz; Kate Bennett; Michal Daszykowski; [2020]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Multi-tissue metabolomics involves characterisation of the metabolome of several tissue types. The metabolome consists of small chemical entities of low molecular weight called metabolites, which are constantly produced and interchanged through a vast variety of biochemical reactions occurring throughout living organisms. LÄS MER