Sökning: "Carl Löfving"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Löfving.

  1. 1. Gothia som dansk/engelskt skattland : ett exempel på heterarki omkring år 1000

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Carl Löfving; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER