Sökning: "Caelius Aurelianus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Caelius Aurelianus.

  1. 1. Esculapius’ De stomacho : Edited with an Introduction, Translation, and Commentary

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för klassiska språk

    Författare :Maria Fredriksson; Birger Bergh; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical philology - general; Esculapius; Aurelius; Caelius Aurelianus; Paulus Nicaeus; ancient medicine; medical Latin; Vulgar Latin; diplomatic-interpretative edition; Klassiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk; latin; Latin;

    Sammanfattning : This dissertation contains an edition, followed by an English translation, of chapter 21, De stomacho, from the so-called Esculapius or Liber Esculapii. The dissertation offers a diplomatic-interpretative edition of the Latin text of the manuscript Uppsala C 664, a miscellaneous medical manuscript containing i.a. the chapter De stomacho. LÄS MER