Sökning: "eksem"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet eksem.

 1. 1. Föräldraskapande och barnets hälsa : Föreställningar och berättande om barn med eksem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Petra Roll Bennet; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parents; child health; narrative; positioning; risk; normality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In contemporary ‘risk-society’, people are continuously confronted with issues of risk in health information and discourses about life-styles that will promote good health, and, it is argued, are ‘forced’ to be aware of risks in their everyday lives. This is particularly evident for parents of young children who are struck by illness. LÄS MER

 2. 2. Clinical and experimental studies in nickel allergy

  Detta är en avhandling från Department of Dermatology and Venereology, Lund University

  Författare :Monica Hindsén; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nickel absorption; Nickel; allergic contact dermatitis; patch test reactivity; flare-up reactions; oral nickel provocation; previous contact dermatitis; hand eczema; atopy; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi;

  Sammanfattning : Kliniska och experimentella studier av nickelallergi Nickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. LÄS MER

 3. 3. Eczema in young children aspects of clinical investigation and treatment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunilla Norrman; Karin Fälth-Magnusson; Magnus Borres; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Allergology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Allergologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. LÄS MER

 4. 4. Contact Allergy to Epoxy Resins of the Bisphenol F-type

  Detta är en avhandling från Ann Pontén, Department of Occupational and Environmental Dermatology, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö

  Författare :Ann Pontén; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thin-layer chromatography; occupational dermatitis; isomers; bisphenol F; bisphenol A; DGEBF; DGEBA; epoxy resin of the bisphenol F-type; Epoxy resin; contact allergy; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Epoxy resins based on bisphenol A are well-known contact allergens and often cause occupational contact allergy. The most important allergen is the monomer diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA). LÄS MER

 5. 5. Upplevd allergi och överkänslighet : särskilt födoämnesöverkänslighet och dess konsekvenser för barn, ungdomar och deras familjer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Birgitta Marklund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allergi och överkänslighet är växande hälsoproblem. Att leva med allergi påverkar individens fysiska och psykiska livskvalitet, arbetsliv och sociala liv. Denna avhandling fokuserar på barn och ungdomar med självrapporterade allergiassocierade manifestationer, dvs allergisjukdom eller överkänslighet mot specifika ämnen. LÄS MER