Sökning: "Britten Ekstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Britten Ekstrand.

  1. 1. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

    Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

    Författare :Britten Ekstrand; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; educational history; Infant schools; school history; transition; long term educational change; frame factor theory; pioneers of Froebelian work.; nursery schools; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. I denna bok tecknas en bild av småbarnsskolan som pedagogisk företeelse i Sverige. Den första småbarnsskolan inrättades 1833 och i kölvattnet följde ett trettiotal. LÄS MER