Sökning: "Bokförlag"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bokförlag.

 1. 1. Hc.03 : En kvantitativ studie av lyrikutgivningen i Sverige 1976–1995

  Författare :Åsa Warnqvist; Johan Svedjedal; Anna Williams; Stefan Mählqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lyrik; poesi; statistik; bokförlag; litteratursociologi; kulturpolitik; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cavefors : Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982

  Författare :Ragni Svensson; Avdelningen för bokhistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Förlagshistoria; bokhistoria; förläggarroller; Bo Cavefors förlag; 1968; afrikansk skönlitteratur; Politisk bokutgivning;

  Sammanfattning : Bo Cavefors Bokförlag AB (translated into English, this Swedish name would read Bo Cavefors Publishing Co. Ltd., to be abbreviated Cavefors below, when no confusion between the person and the company is likely to exist) was a Swedish publishing company, active between 1959 and 1982. LÄS MER

 3. 3. Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater

  Författare :Birgitta Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Margareta Garpe; Suzanne Osten; Tjejsnack Girls’ Talk ; Kärleksföreställningen A Performance of Love Jösses flickor! Befrielsen är nära Gosh Girls! Liberation is at hand ; Theatrical Reviews; The 1970’s; Feminism; Women’s Liberation Movement; Female Experiences Avantgarde Theatre; Bertolt Brecht; Dario Fo; Alternative Theatre; Mimesis; Social Movements; Strategies of Resistance;

  Sammanfattning : Abstract Johansson, Birgitta, “Befrielsen är nära “. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes and Suzanne Ostens 1970-tasteater (Liberation is at Hand. Feminism and Theatrical Practice in Margareta Garpe’s and Suzanne Osten’s Theatre of the 1970’s). Swedish text with a summary in English. LÄS MER