Befolkningsfrågan och välfärden : debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen

Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förl

Författare: Ann-katrin Hatje; [1974]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.