Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt egenvård

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.