Sökning: "Högskolan I Gävle."

Visar resultat 1 - 5 av 235 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Gävle..

 1. 1. Lean Implementation the significance of people and dualism

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bengt Halling; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; implementation; barriers; comparison; development; health care; manufacturing;

  Sammanfattning : Lean, with its origins at the Toyota Motor Company, is a concept that is known to increase effectiveness in manufacturing. The Lean concept is now argued to be relevant not only in manufacturing but in service and health-care delivery as well. The reported results of Lean implementation efforts are divided. LÄS MER

 2. 2. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Per-Arne Wikström; Högskolan i Gävle.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain Factors associated with work ability, well-being and return to work

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Mamunur Rashid; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biopsychosocial model; musculoskeletal pain; postal survey; prognostic factors; return to work; sick leave; women of working age; work ability and well-being;

  Sammanfattning : Background: Taking sick leave (SL) for long-term musculoskeletal pain (MSP), predominantly in the neck, shoulders and back, is common among women in Sweden. Long-term MSP affects their daily life and causes impaired work ability and long-term SL. LÄS MER

 5. 5. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Maria Högvall Nordin; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; forest machine contractors.;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER