An experimental study on wear transitons in the wheel-rail contact

Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

Författare: Jon Sundh; Kth.; [2007]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.