Industrin i Södertälje 1920-1970 : en ekonomisk-historisk studie av industriell förändring

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.