Knowledge brokering across the boundaries of organisations : an interactionist interpretation of a temporary "mirror-organisation"

Författare: Camilla Niss; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)