Dissertationem academicam, de characteribus verbi divini ministri, ex 2. Tim. 11.15. suffrag. vener. facult. theolog. in reg. academia Upsaliensi, præside ... Laurentio Benzelstierna ... publico candidorum examini modeste submittit s. r. m. alumnus, Johan

Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudit L. M. Höjer, reg. acad. typ

Författare: Lars Benzelstierna; Uppsala Universitet.; [1753]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)